تاریخ انتشار :

نويسندگان : دكتر آلبرت آليس و تدكرافورد    
مترجم : حديث باقري 
ناشر  :  چابك انديش

تاریخ انتشار :

1393

تاریخ انتشار: 1393

ناشر:انتشارات نیاکان

نويسنده: محمد عبادیانی

زبان كتاب: فارسي

تاریخ انتشار :

1391

نام: آفتاب در مصاف  (برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی)

صفحه‌ها