آموزش بهداشت

یکی از مشکلات ادراری شایع در خانم ها سوزش ادراری است. سوزش ادرار به خودی خود بیماری خاصی تلقی نمی شود، بلکه فقط یک علامت است و می تواند ناشی از بیماریهای مختلف باشد.

تاتو کردن می‌تواند عوارض جدی و بلندمدت داشته باشد که عفونت، خارش، ورم و قرمز شدن پوست از جمله این موارد است.

كانديدا آلبيكنس، قارچی است كه به طور طبيعی و بدون ضرر در واژن زنان و روده‏ های مردان و زنان رشد می‏ كنند. اين قارچ جزء فلور طبيعی است و همان طور كه باكتری‏های در دهان زندگی می‏ كنند، آنها نيز در واژن و روده ‏ها وجود دارند