مهارت های زندگی

  شادي و نشاط هر خانه‎اي را خانم آن خانه مي‎سازد. اوست كه با بوي خوش غذاهايي كه راه مي‎اندازد، رنگ و لعابي كه به اطراف مي‎بخشد و تغييرات و تزئينات كوچك و بزرگ، تنوع و تازگي را به خانه مي‎آورد... خيلي از اين خانم‎هاي خانه، بيرون از خانه هم كار مي‎كنند، كارهايي متناسب با روحياتشان و شرایط زندگی خانوادگی‎شان. به طوريكه نه از كارهاي خانه‎شان جا بمانند، نه از دميدن روح شور و نشاط به خانه.

سندرم خودزشت‌پنداری یا BDD یک بیماری روانی است که طی آن فرد به شدت در مورد اشکالات جزئی موجود در صورت یا ظاهر خود حساس می‌شود. این بیماری در بسیاری از موارد ناشناخته باقی می‌ماند و فقط در صورتی که شخص علائم بسیار شدیدی مانند افسردگی از خود نشان دهد، می‌توان به وجود آن پی برد.

 "راز"  به اقتضاي "راز" بودنش بايد پوشيده و مکتوم باقي بماند، اگر نه ديگر راز نيست. بنابراين "رازداري" بخشي تفکيک ناپذير و مهم از مفهوم راز محسوب مي شود.

الف. اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها  / ب. بخشش براي تجلي و صيقل روح ...
 

استرس الزاماً يک واکنش منفي نيست، مقدار کم استرس نه تنها مضر نيست بلکه مي تواند به زندگي ما جذابيت و تحرک بخشد. ولي اگر طولاني، مزمن وشديد باشد باعث هدر رفتن انرژي شده و بدن را دچار خستگي و فرسودگي مي کند که در صورت ادامه...

هدفي كه در خودكنترلي دنبال مي شود ارائه يك شخصيت سالم است كه به بلوغ فكري رسيده است و در برابر انواع مشكلات از خود مقاومت نشان مي دهد و در همه ابعاد زندگي قادر به ...

روان شناسان مهرباني  را به صورت توجه کردن، ارزش دادن و ياري کردن به ديگران بدون در نظر گرفتن منفعت شخصي تعريف کرده اند. زمينه عاطفي و احساسي مهرباني آن را از احترام گذاشتن به ديگران...

تمامیت،اصالت، و صداقت معرف ویژگی شخصیتی است که به موجب آن افراد با خودشان رو راست هستند و چه در روابط خصوصی ، چه در اجتماع به صورت واضح و روشن احساسات درونی، نیت ها و تعهداتشان را نشان می دهند...

براي هر انساني در طول زندگي روزمره اتفاقاتي رخ مي دهد، اخباري را مي شنود و اعمالي انجام مي دهد که همگي مي توانند در او احساسات يا هيجاناتي را به وجود بياورد. اين احساسات به نوبه خود در شکل دادن رفتارهاي او موثر هستند...

 هرچه بيشتر از توانمندي هاي بالقوه، آرمان ها، ارزش ها و محدوديت هاي خود باخبر باشيم، بهتر مي توانيم مسير موفقيت را ترسيم و به آن دست پيدا کنيم. در اين نوشتار سعي داريم با مهارت خودآگاهي به شکلي کاربردي آشنا شويم.

صفحه‌ها