بهم میاد؟

بهم میاد؟

تاریخ انتشار: 
1392
ناشر: 
آرما

بهم میاد؟ ( داستان حجاب تمام‌وقت دختری در استرالیا)

در رمان خواندنی و زیبای رنده عبدالفتاح ‌یک دختر مسلمان استرالیایی که از پدرومادری فلسطینی زاده شده است و در حومۀ ملبورن زندگی می‌کند، بزرگ‌ترین تصمیم زندگی‌اش را می‌گیرد. «‌أمل» ‌تصمیم می‌گیرد که حجاب را به‌عنوان پوشش دائم خود انتخاب کند. وی برخلاف برخی دختران یا زنان مسلمان که یا به‌شکل سنتی و براساس عادت حجاب دارند یا این پوشش را گاهی رعایت می‌کنند و گاهی نه، و در رمان «پارت تایم!» خوانده می‌شوند، براساس باور و عقید‌ه‌ای درونی و پس از درگیری‌‌های طولانی ذهنی و فکری به این تصمیم می‌رسد.

کتاب «بهم میاد؟!» یک رمان متفاوت است از نویسنده‌ای در شرایطی متفاوت از دنیای مسلمانان خاورمیانه اما مسلمان. مسلمانی که یک خانم است و می‌خواهد نماد مسلمان بودن یک بانو را داشته باشد. او از دغدغه‌های یک بانوی مسلمان در دنیای امروز غربی می‌گوید و برای بیان این دغدغه‌ها زبان مناسب و قهرمان مناسبی انتخاب کرده است.