آنچه زنان بايد در مورد سرطان پستان بدانند

آنچه زنان بايد در مورد سرطان پستان بدانند

سرطان پستان شايعترين سرطان در خانمهاست. اين بيماري بيشتر در سنين بين  چهل تا شصت سال اتفاق  مي افتد، اما در جامعه ما که جمعيت جواني است موارد بسياري از بيماري نزد زنان  سي تا چهل ساله نيز مشاهده مي شود. 

از اين نظر تشخيص زودرس اين بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 عوامل مؤثر در ايجاد سرطان پستان :

  • وراثت: سابقه فاميلي در بستگان درجه  يک و  دو بويژه از سمت مادر و نيز سابقه بيماري سرطان کولون ( روده بزرگ ) و تخمدان در خانواده: اگر تعداد بستگان مبتلا بيش از دو/ سه  مورد باشد ريسک بيماري بالاست و زنان اين فاميل بايد تحت برنامه پيگيري ويژه قرار گيرند.
  • چاقي: چاقي از علل ثابت شده سرطان پستان است و کاهش وزن در رسيدن به وزن ايده ال به هر روش، اين ريسک را کم مي کند.
  • عدم ورزش و تحرک کافي: ورزش باعث کاهش وزن و نيز بالا بردن سطح ايمني بدن مي شود و لذا انجام ورزش مي تواند ريسک سرطان پستان را کاهش دهد.
  • مصرف دخانيات و الکل: مصرف دخانيات در ايجاد اکثر سرطانها منجمله سرطان پستان مؤثر است. مصرف مقادير بالاي الکل نيز در ايجاد سرطان نقش دارد.
  • سابقه اشعه درماني: بيماراني که سابقه اشعه درماني در سالهاي قبل ( مثلا براي سرطان تيروئيد) دارند ريسک بيشتري براي ابتلا به سرطان پستان دارند.