تربیت جنسى، خجالتی پر ضرر

تربیت جنسى، خجالتی پر ضرر

«تربیت» از مسائل مهمى است كه از دیرباز توجه والدین و دیگر متولّیان امر آموزش را به خود مشغول نموده است. در هر دوره اى اندیشمندان بزرگى در شرق و غرب عالم در زمینه تربیت فعالیت هاى علمى و عملى داشته و در این زمینه، نظرات كاربردى مهمى ارائه داده اند.

تربیت جنبه های گوناگونی دارد مثل تربیت دینی،اجتماعی،جنسی و ....و در این بین به همان میزان که تربیت جنسی مهم است به همان میزان مورد فراموشی واهمال قرار گرفته است.

«تربیت جنسى» انسان یكى از ساحت هاى مهم و پر لغزش تربیتى است. غریزه جنسى از جمله غرایز طبیعى است كه خداوند در حیوان و انسان قرار داده. با وجود این غریزه است كه در انسان نیاز جنسى پیدا مى شود و باید به صورتى صحیح آن را ارضا نماید. برآوردن یا رها نمودن این نیاز رفتارهاى متفاوتى را در انسان به دنبال دارند. صاحب نظران و مربیّان تربیتى به صورت هاى مختلف به اهمیت آن اذعان كرده و توجه عموم مردم را به آن جلب كرده اند.

آیة اللّه ابراهیم امینى در این باره مى گوید: « پدران و مادران مسؤول نمى توانند نسبت به غریزه جنسى فرزندان شان بى تفاوت باشند و در این باره برنامه اى نداشته باشند; زیرا تربیت جنسى یكى از دشوارترین و حسّاس ترین انواع تربیت هاست. اندك اشتباه و غفلتى در این باره ممكن است كودكان را به وادى هاى فساد و تباهى بكشاند.»

نگاهى گذرا به پرونده هاى موجود در مراكز و محاكم قضایى، پاسگاه هاى نیروى انتظامى و صفحات حوادث مطبوعات به این امر گواهى مى دهد كه درصد بالایى از جرایم به عدم تربیت صحیح در زمینه مسائل جنسى برمى گردد. اهمیت این امر آن جا آشكارتر مى شود كه بدانیم رفتارهاى جنسى و غیرجنسى با هم تعامل دارند ، به گونه اى كه رفتارى غیرجنسى زمینه ساز بروز رفتار جنسى مى شود و یا به عكس. از این رو، مى توان ادعا كرد كه غالب رفتارهاى انسان با این غریزه  در ارتباط است.

این غریزه از زمان بلوغ ، كه همزمان با دوره نوجوانى است، برانگیخته مى شود و نیاز جنسی در انسان احساس شده، ارضاى آن را طلب مى نماید. از این رو، با این كه مسأله غریزه جنسى از دوره نوجوانى به بعد مطرح مى باشد، اما از آن رو كه بنیان شخصیت انسان در دوره هاى پیش از آن پى ریزى مى شود، باید به مسائلى كه در آن دوره ها بر رشد جنسى انسان تأثیرگذارند نیز پرداخته شود.

دین مبین اسلام، كه آیین صحیح زندگى را به مردم مى آموزد ، در زمینه مسائل جنسى بى تفاوت نیست ، بلكه توجه خاصى به آن نموده است.شاید علت آن هم این باشد كه غریزه جنسى بر اغلب مسائل انسانى، اعم از مادى و معنوى، تأثیرگذار است و سرنوشت انسان را دست خوش تغییر و تحول مى گرداند. از این رو، افرادى كه توانسته اند غریزه جنسى خود را تعدیل نمایند و زمام آن را به دست بگیرند ، در زمینه هاى دیگر تربیت، راحت تر به پیش رفته اند. در عصر حاضر، كه اختراع رسانه هاى صوتى و تصویرى گوناگون و پیشرفته و دست رسى آسان كودكان، نوجوانان و جوانان به آن ها در كنار وگوشه شهر و روستا، خانواده هاى مسلمان را با نگرانى شدیدى روبه رو نموده است، ضرورى مى نماید تا با تحقیق بیش تر در این زمینه، گامى (اگرچه ابتدایى) در جهت شناخت ابعاد گوناگون تأثیرپذیرى انسان در امور جنسى و عوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسى وى برداشته شود.

بشر هنگامى كه به دنيا مى آيد از دانش جنسى خالى است و ذهن و حافظه كودكان مانند صفحه سفيدى است كه هنوز چيزى در آن نوشته نشده و هرچه در آن ريخته شود به راحتى ثبت مى شود و به آسانى از بين نمى رود. چه اين كه گفته اند: «العلمُ فى الصِّغر كالنقشِ فى الحجر» دانش آموزى در كودكى مانند نقش بستن چيزى بر روى سنگ است. هرقدر از عمر كودك مى گذرد ، بر دانسته هايش، از جمله درباره مسائل جنسى افزوده مى شود. گرچه گفته مى شود كه كودك درك و فهمى نسبت به اين گونه مسائل ندارد ، اما اين را هم نمى توان منكر شد كه كودك به مرور زمان، اطلاعاتى درباره اين مسائل پيدا مى كند.

شايد يكى از دلايل لزوم رعايت پدر ومادر در حضور كودكان همين نكته باشد كه نبايد ذهن جستوجوگر و فعّال كودكان را به اين گونه مسائل آلوده كرد تا مبادا زمانى كه به بلوغ  نزديك شدند و نسبت به امور جنسى درك و فهمى پيدا نمودند ، به لغزش گرفتار گردند.

 هر چه بر سن كودك افزوده مى شود ، بر توانايى او نسبت به درك مفاهيم و نمادها افزوده مى شود. كودكى كه در دوران كودكى اش با اين گونه مسائل روبه روست، اگر به وسيله مربّيان از انحراف او جلوگيرى نشود ، زمينه لغزشش زيادتر است. آيا پدر و يا مادرى كه با پوشش نامناسب جسمى، يا گفتار و رفتار برانگيزاننده در برابر ديدگان كودك و يا نوجوان ظاهر مى شوند و سلامت و امنيت روانى او را دست خوش طوفان قرار مى دهند ، با والدينى كه مواظب همه حركات و سكنات خويش هستند و به انديشه ها و رفتارهاى فرزندان خود جهت مى دهند ، يكسانند؟ آيا كودكى كه به هر دليل صحنه هاي محرکي  را مشاهده كرده است ، اين كودك ـ چه دختر و چه پسر ـ در آينده احتمال خطايش زيادتر نيست؟

والدين و معلمان مسؤوليت مهمى در قبال تشكيل تصورات صحيح و كسب عادات بجا به عهده دارند. مهم ترين آن مسؤوليت ها مربوط به فراهم ساختن محيط سالم و روابط صحيح در خانواده است.

هر كدام از رفتارهاى انسان، چه مثبت و چه منفى، به نوبه خود مى تواند بر شخصيت فرد تأثير بگذارد. انحرافات و كج روى هاى رفتار جنسى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند و در نتيجه، شخصيت انسان را متحوّل مى سازند. حال اگر به اين مطلب، وسعت و عمق تأثيرپذيرى كودك را اضافه نماييم، بهتر به نقش خانوداه و دوران رشد پى مى بريم.

والدين و معلمان مسؤوليت مهمى در قبال تشكيل تصورات صحيح و كسب عادات بجا به عهده دارند. مهم ترين آن مسؤوليت ها مربوط به فراهم ساختن محيط سالم و روابط صحيح در خانواده است. در اين كه رعايت چه نكاتى اساس اخلاقى خانواده را تأمين مى كند، بايد گفت: داشتن رابطه درست بين پدر و مادر نقش مهمى ايفا مى كند. پدر و مادر بايد دوستى، عشق و احترام متقابل به يكديگر داشته باشند; زيرا رفتار و كردار والدين براى كودكان نمونه تقليد است.(اما فراموش نکنند در  رفتار خود مقابل کودکان حريم ها را رعايت کنند)

وجود وسايل ارتباط جمعي جديد در خانواده در بسياري مواقع سبب آسيب رساندن به سير مناسب تربيت جنسي مي شود .مثل ماهواره و فيلم هايي که ممکن است تاثير بعضي از صحنه هاي آن از ذهن کودک پاک نشود.

امام صادق(عليه السلام) ارتباط سعادت فرزندان را به والدين تا آن جا توسعه مى دهند كه نوه هاى انسان را هم در برمى گيرد; حضرت مى فرمايند: «به درستى كه خداوند به وسيله رستگارى مردِ مؤمن، فرزند و فرزندِ فرزندش را رستگار مى كند.»

در روايت ديگرى امام باقر(عليه السلام) مى فرمايند: «فرزندان با صلاح و درستى پدران خود (از بدى ها و آفات) حفظ مى شوند.»

خانواده اگر زندگى خود را بر پايه دوستى بنا نهد ، مى توان اميدوار بود كه اجتماع آينده نسلى شايسته خواهد بود. براى حفظ كودك و نوجوان از آينده ناگوار ، بايد مربّيان ، بخصوص والدين ، آنان را از تأثيرات پيچيده اى كه مربوط به معاشرت غلط و تربيت نادرست جنسى است ، دور نگه دارند.

 منبع : مجله ی علمی تخصصی معرفت - با تلخیص

تنظیم برای تبیان : داوودی