درست کردن زیر لیوانی های نمدی

درست کردن زیر لیوانی های نمدی

دوست دارید زیر لیوانی های رنگی با سلیقه خودتان داشته باشید؟ در این پست می خواهم زیر لیوانی های نمدی را آموزش بدهم. به دلیل آنکه جنس این زیر لیوانی ها از نمد است، اگر خیس شوند، مقداری از آب را جذب کرده و کمتر از دیگر پارچه ها خیس می ماند.

وسایل لازم:
  • پارچه های نمدی رنگی
  • نخ
  • سوزن
  • قیچی
مراحل ساخت:
پارچه های سفید را به شکل مربع، و  پارچه های رنگی را به شکل های هندسی متفاوت می بریم.
 
برای هر لیوان به دو عدد پارچه سفید مربعی احتیاج داریم.  دو عدد از پارچه سفید را روی هم گذاشته و دور دوزی می کنیم.
 
با سلیقه خودمان، پارچه های نمدی رنگی را روی پارچه سفید قرار داده و با سوزن جای آن ها را ثابت می کنیم. و در آخر آن ها را روی پارچه می دوزیم.
از این زیر لیوانی ها به تعدادی که لازم داریم با مدل های مختلف درست می کنیم.