فرزندپروری مثبت گرا

فرزندپروری مثبت گرا

بدون شک داشتن فرزندانی موفق و شادمان بزرگترین ارزوی هر پدر و مادری است. روان شناسان در سال های اخیر به این نتیجه رسیده اند که با ایجاد ویِِژگی های شخصیتی مثبت از اوان کودکی در فرزندان می توان انها را در برابر مسائلی نظیر افسردگی / اضطراب/ گرایش به مواد مخدرو ... واکسینه نمود. از این رو ما در هر شماره به معرفی یکی ازاین صفات و راهکارهای ایجاد و ارتقا آن در فرزندان می پردازیم.

خودآگاهی

خودآگاهی به معنای توانایی شناخت خود و آگاهی ازنقاط ضعف و قوت ٬ خواسته ها ٬ ترس ها ٬ رغبت ها وتمایلات خود است.

راهکارهای افزایش خودآگاهی

  • به فرزندتان کمک کنید تا فهرستی از توانمندی ها، نقاط ضعف، استعدادهای و علاقه های خاصش تهیه کند. با هم در مورد این فهرست و راهکارهای بهبود نقاط ضعفش بحث و گفتگو کنید. این فهرست باید همه ی حیطه های زندگی را در بگیرد، نه تنها موارد مربوط به درس مدرسه.
  • برای توصیف رفتارهای همۀ اعضای خانواده از کلمات "توانمندی"، "ضعف"، "محدودیت ها" و "استعداهای خاص" استفاده کنید.
  • برای فرزندتان برنامه ریزی کنید تا بتواند با بزرگسالانی که مبتلا به اختلال یادگیری بوده اند ملاقات کرده و از تجربیات آنها – هم چالش ها و هم پیروزی ها مطلع شوند. اگر خود شما مبتلا به اختلال یادگیری هستید، احساسات، تجارب و افکارتان را با فرزندتان در میان بگذارید.
  • به فرزندتان کمک کنید تا دربارۀ شغل هایی که به طور بالقوه با توانایی های وی سازگار هستند اطلاعات به دست آورده و از انتخاب های متعددی که برایش وجود دارد، آگاه شود.