نجوای صبحگاهی امام رضا علیه السلام

نجوای صبحگاهی امام رضا علیه السلام

گزیده ای از تعقیبات نماز صبح امام هشتم، ثامن الحجج 

امروزه علم روانشناسی اثر شگرف تكرار جملات مثبت مخصوصا در شرایط سكوت و آرامش همچون بین الطلوعین را تایید نموده است. در حالیكه این نیایش چهارده قرن پیش توسط امام رضا علیه السلام تعلیم شده است.