گروه​ هایی که بهتر است باهم ازدواج کنند+ راه ​​های شناخت گروه خودتان

گروه​ هایی که بهتر است باهم ازدواج کنند+ راه ​​های شناخت گروه خودتان

در بخشی از سخنرانی دکتر فرهنگ در خصوص ازدواج موفق و گروه های انسانی و بهترین ازدواج ها میان این گروه ها می خوانیم:

«انسان ها از نظر درک دنیای اطرافشون و برقراری رابطه با آن به 4 گروه تقسیم می‌شوند.
بصری – سمعی – لمسی – جنبشی 
2 راه برای شناخت این 4 گروه وجود دارد
1- توجه به نشانه های ظاهری
2- توجه به آنچه که در موردش توصیف می‌کنند

بصری ها:
1- تند تند و بریده بریده و هیجانی صحبت می‌کنند 
2- دستشان را در هنگام صحبت کردن تکان می‌دهند
3- توی جزواتشان معمولآ نقاشی می‌کشند
4- همچنین از رنگ های زیادی استفاده می‌کنند
5- دست خطی تمیز دارند
6- چیز هایی که می‌بینند را می‌توانند یاد آوری کنند
7- عاشق رنگ هستند و رنگارنگ می‌پوشند
8- عاشق عکس و تصویر هستند
برای مثال: سنگ و کفش دوزک جمع می‌کنند!

سمعی ها:
1- شمرده و رسا صحبت می‌کنند
2- بهترین سخنرانان عالم سمعی هستند
3- وقتی به تنهایی مشغول به کاری هستند، زیر لب زمزمه می‌کنند و هرچه تند تر بخوانند تند تر کار می‌کنند و برعکس
4- صدای آدم ها را به خوبی به یاد می‌سپارند
5- اگر در طبیعت باشند، به دنبال منبع صدا می‌روند( مثل صدای بلبل)
6- علاقه به بازی های پر سرو صدا ولی کم تحرک دارند

لمسی ها:
1- پر احساس ترین و رمانتیک ترین افراد هستند(البته همه احساس دارند و این مسئله را نباید اشتباه کنیم)
2- بدنشان کمی شل و مقداری به جلو خم هستند
3- خیلی نزدیک به تلوزیون می نشینند
4- خیلی آرام و با احساس شعر می‌خوانند
5- توی کلاس جلو می نشینند
6- مسائل احساسی را عالی به خاطر می سپارند
7- در طبیعت خودشان را با حسشان درگیر طبیعت می‌کنند، مدام گلها را بو می‌کنند و ناز می‌کنند

جنبشی ها:
1- آرام و قرار ندارند
2- دنبال کشف هستند
3- عاشق بازی هایی با تحرک زیاد هستند
4- در طبیعت دنبال کشف کردن چیزی هستند
 

نکته مهم: لازم نیست 100% نشانه ها را در یک فرد ببینیم تا تشخیص دهیم. و دیگر اینکه در هر گروهی که هستیم، قابل تغیر نیستیم. همگی ما نشانه هایی از هر 4 گروه داریم ولی باید ببینیم که نشانه های کدام گروه در ما بیشتر است. بهترین ازدواج ها، ازدواج با هم گروهی ها است ولی اگر بخواهیم ترتیب بندی کنیم بدین گونه خواهد بود:
بصری ها: در مرتبه اول بهتر است که با بصری ها ازدواج کنند و در مرتبه بعد با جنبشی ها و در مرتبه آخر با سمعی ها ولی ازدواج با لمسی ها رو بهشون پیشنهاد نمیکنیم
سمعی ها: اول با سمعی ها - دوم با بصری ها

جنبشی ها: اول با جنبشی ها – دوم با بصری ها
لمسی ها: تنها گروهی هستندکه فقط  باید با همگروهی های خودشان ازدواج کنند.»

منبع: خبر آنلاین