سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) و حضرت خدیجه (س)

 روز دهم ربیع الاول یکی از روز های مهم و مبارک در تاریخ مسلمانان که ازدواج آسمانی حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه (س) می باشد.
 فصل جدید زندگی پیامبر اکرم صلی الله دهم ربیع الاول با ازدواج ایشان و حضرت خدیجه سلام الله چهل ساله آغاز شد دقیقاً زمانی که 25 بهار از عمر پربرکت گرانبهایشان سپری شده بود پیوند زندگی مشترک خود را امضا کردند ، پیوندی که مقدس ترین ، زلال ترین و خوش یمن ترین پیوند هستی نام گرفت.