پیاده روی صبحگاهی بمناسبت هفته سلامت زنان

پیاده روی صبحگاهی بمناسبت هفته سلامت زنان

تعداد بازدید :224

به گزارش روابط عمومی زنان:  این دفتر با همکاری دانشکده داروسازی بمناسبت هفته سلامت زنان با شعار "حرکت برای سلامت زنان"  در نظر دارد پیاده روی صبحگاهی با شعار فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و هر مکان را در روز سه شنبه مورخ 24 از جلوی درب قدیم دانشکده داروسازی از ساعت 7:45 لغایت 8:30 صبح  همراه با صبحانه سالم برگزار نماید.از کلیه بانوان دانشگاهی دعوت می شود در این پیاده روی شرکت نمایند.