کارگاه "نقد توتالیته فمینیستی دباره جنسیت " برگزار شد.

کارگاه "نقد توتالیته فمینیستی دباره جنسیت " برگزار شد.

تعداد بازدید :307

به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان کارگاه نقد توتالیته فمینیستی درباره جنسیت با سخنرانی خانم دکتر فریبا علاثوند ویژه اساتید دانشگاه برگزار گردید. علاثوند در این خصوص گفتند زنان و مردان بر اثر انواع مبادله ها متفاوت هستند هر چیز خوبی درباره زنان با چیز خوبی درباره مردان متعادل می شود. مبادله ها زیربنای تفاوتهای مردان و زنان هستند.

علاثوند ادامه داد اگر فرهنگ ها کسی را برای جنگیدن و کسی را برای نگهداری از کودکان نیاز داشته باشد باید اولا بدانیم این نقشها قابل ترکیب نیستند پس باید به جنسهای مختلف داده شوند . اگر جنسیتها متفاوت باشند به طور ذاتی فرهنگهایی موفق ترند که هر کدام از دو جنس را در راهی که توان انجام بهترش را دارد بگمارد. در ادامه این مطلب این که کدام خصوصیت بهتر است و کدام بدتر مقایسه ای آکنده از قضاوت های ارزشی است که فضای اندیشیدن درباره جنسیت را مسموم کرده است. هیچ کدام بهتر نیستند. آنها متفاوتند. هر سبک تعاملی برای نوعی خاص از رابطه مناسبتر است و به تبع آن برای نوعی دیگر کمتر مناسب است. فرهنگ در گروههای بزرگ بهتر موجودیت می یابد مردان برای عمل کردن در گروههای بزرگ و سیستمها طراحی شده اند. مردان بیشتر اززنان به ایجاد نوعی از گروهها که فرهنگ و صرفه هایش را ایجاد می کنند تمایل دارند. روش تعاملی مردان بر مبنای رقابت، تجارت ارتباط با غریبه­ ها و مقدار معتنابهی از خشونت بوده است.فرهنگ بیشتر در مسیری رشد کرده که مردان با هم در آن تعامل می­کردند. بازار جایی برای درک تفاوتها و مسأله جنسیت است. هر جا تفاوتها یا مسایلی واقعی وجود داشته باشد کسانی هستند که به دنبال خدماتی برای ارائه بگردند تا از این راه پولی به جیب بزنند مانند مراکز بهداشت زنان و کلینیک­های متنوع زنانه، پزشک زنان و زایمان، متخصص پروستات و .... در این میان به سختی می توان کسی را یافت که جیبش را با تفاوتهای جنسیتی در توانایی پرکند؟ مثل وجود آموزشگاه­ هایی که برای آموزش ریاضی و علوم فقط به زنان بر اساس توانایی آنها کمک کند. اما در مورد انگیزه به نظر می رسد که در این زمینه افراد فراوانی باور به تفاوت علایق مردان و زنان داشته و برای آن کیسه­ ها دوخته ­اند. صنعت مد، سرگرمی، تفریحات، نشریات و شبکه ­های تلویزیونی مصادیق مهم و مرتبطی با انگیزه های جنسیتی است. برای مثال اگر چه زنان در توانایی جنسی تواناترند، مردان انگیزه بیشتری دارند. بر همین اساس صنایع فوق الذکر بر اساس این انگیزه به تولید و سرمایه­ گذاری پرداخته­ اند.

سلسله مراتب کاملا محصول فرهنگ بشری نبوده و در واقع در طبیعت یافت می شود.در خانواده مدرن که روابط بر پایه صحت و عشق و حمایت بنا می شود نه اقتصاد و تولید برابری خواهان دارد ولی در روابط بزرگتر سلسله مراتب در واقع برابری احتمالا اختراع فرهنگ و سلسله مراتب طبیعی باشد. وی در انتها در مورد اینکه در گروههای بزرگ نابرابری هست و کسی که جایگاه بالاتری در سلسله مراتب دارد یا کار بیشتری میکند و شایستگی خود را نشان میدهد نتیجه بهتر وپاداش بیشتری می گیرد برای همین رقابت معنا میدهد و تعاون در هر روابطی خوب است سخنرانی کرد و با اشاره به این نکته که ولی گاهی باید بین این دو یکی را انتخاب کرده هرچه گروه بزرگتر باشد رقابت بیشتری وجود خواهد داشت. در روابط صمیمانه خانواده رقابت معنا ندارد به سخنرانی خود پایان داد.