مسابقه اول

به 2 سوال زیر پاسخ دهید. پاسخ های صحیح در قرعه کشی جوایز شرکت داده خواهند شد.

برای شروع بر روی دگمه "شروع آزمون " کلیک نمایید.

سئوالات:2
تلاش های مجاز:2
در دسترس:همیشه
نرخ قبولی:100 %
حرکت روبه عقب:مجاز
This quiz only allows 2 attempts. Anonymous users can only access quizzes that allows an unlimited number of attempts.