تاكيد دكتر لاريجاني بر نگاه ويِژه به سلامت بانوان در كارگاه راهبردهاي توسعه پژوهشهاي سلامت زنان

تاكيد دكتر لاريجاني بر نگاه ويِژه به سلامت بانوان در كارگاه راهبردهاي توسعه پژوهشهاي سلامت زنان

تاریخ برگزاری: 
11 آبا 1390
مدت: 
یک روز

 كارگاه و گردهمايي راهبردهاي توسعه پژوهشهاي سلامت زنان توسط دفتر امور زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران و با همكاري گروه علمي بانوان متخصص فرهنگستان علوم پزشكي  و با حضور دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه،دكتر ملك افضلي رئيس پژوهشكده سلامت خانواده و عضو فرهنگستان و جمعي ديگر از مسئولين و صاحبنظران امروز يازدهم آبانماه سالجاري در سالن اجتماعات ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. 
در اين مراسم دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به اينكه حدود 60 درصد كاركنان و دانشجويان و 30 درصد اساتيد اين دانشگاه را خانمها تشكيل مي دهند، اظهار داشت: با توجه به اينكه خانمها جمع عظيمي از دانشگاه را تشكيل مي دهند و بررسي و اهميت به ويژگيهاي آنها ارزشمند مي باشد بايد با يك نگاه اصولي و اساسي بتوانيم در نقش و ارتقاء خانوادها راهگشا باشيم. 
وي يادآور شد: برخي از بيماريها از جمله كم خوني، پوكي استخوان و ... در زنان بيشتر ديده ميشود به همين منظور بايد در بعد سلامت جسمي و روحي آنها در دانشگاه اقدامات شايسته اي برداشته و حركت كنيم. 
دكتر لاريجاني با اشاره به اينكه نگاه و اهميت به سلامت زنان به تقويت بنيان خانواده كمك بسزايي خواهد كرد،خاطر نشان كرد: لازم است گروهي از اساتيد با راه اندازي شبكه اي گسترده به هدايت خانمها مشغول شوند و اطلاعات لازم را در اختيار بقيه قرار دهند تا در مواقع نياز بتوان از آنها استفاده بهينه كرد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد : در توسعه پژوهشهاي جديد بايد به تحقيقات بين رشته اي توجه ويژه كرد و مراكز تحقيقاتي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه در اين مسير همگام با اهداف دانشگاه پيش روند و در تدوين نقشه جامع علمي سلامت كشور نقش بسزايي را ايفاء نمايند. 
وي با اشاره به راه اندازي دانشكده بين رشته اي در اين دانشگاه گفت: اميدواريم شاهد رشد و تعالي آموزش،تحقيقات و ارائه خدمات به هموطنان خود باشيم و با يك بررسي جامع بتوانيم اين خدمات را سازماندهي نماييم و در تحقق چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران اثرگذار باشيم.