کارگاه آموزشی روابط بین فردی نوجوانان

کارگاه آموزشی روابط بین فردی نوجوانان

تاریخ برگزاری: 
08 شهر 1394
مدت: 
5 جلسه

 به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان در نظر دارد کارگاه آموزشی روابط بین فردی نوجوانان جهت کلیه همکاران را از روز یکشنبه مورخ 8 شهریورماه بمدت 5 جلسه برای دختران از ساعت13-11:30 و پسران 15-13:30 برگزار نماید،

لازم به ذکر است هزینه برای ثبت نام 10 هزار تومان می باشد.

جهت ثبت نام به آدرس معاونت غذا و دارو دفتر مشاور امور زنان مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 66415727- 64432259 تماس حاصل فرمایید. 

انسیه جناب