تاریخ برگزاری: 
12 تیر 1396

بمناسبت ماه مبارک رمضان کارگاه نگاهی نو به روابط زوجین همراه با امتیاز باز آموزی در مراکز مختلف دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه که بصورت یکروزه تشکیل شده بود در مورد موضوعات مختلف روابط قبل از ازدواج و مهارت های مختلف زندگی و همچنین راهکارهایی برای ازدواج بدون شکست توسط اساتید این دفتر ارائه گردید.

تاریخ برگزاری: 
22 مهر 1394
مدت: 
یک روزه

کارگاه تحلیل رفتار متقابل با موضوع کلیدهای ارتباط موفق و شناخت خود و دیگران در روابط جاری روزمره با سخنرانی خانم سبا ناظمی به همت دفتر امور زنان برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری: 
23 مهر 1394
مدت: 
یک روزه

دفتر امور زنان کارگاه پوکی استخوان با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با سخنرانی دکتر فائزی برگزار می نماید.