زنان نامی

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه را در ادامه بخوانید.
دو ویژگی شاخص ایشان حق و عدالت‌طلبی و مصلح اجتماعی بودن است. در تصویب مقطع کارشناسی ارشد مامایی با دو گرایش آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک در وزارت بهداشت تلاش‌های شبانه‌روزی کرده است. همچنین درراه اندازی جمعیت مامایی ایران و انجمن علمی مامایی ایران و تصویب دو رشته دکترا برای مامایی در وزارت بهداشت و راه‌اندازی مقطع دکترا در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از هیچ کوششی دریغ نکرده و مشارکت داشته است. 

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه سوریا بابایی، مدیر پرستاری بیمارستان سینا را در ادامه بخوانید.             

او با عشق و علاقه و برای دل خود کار می کند و در راه اندازی مرکز قلب تهران در سال 1380، نقش زیادی داشته و معقند است انسان در هر مقطعی باشد می تواند کارش را درست انجام دهد تا برای همگان الگو باشد.
 
 برای شروع لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

در ابتدا ضمن معرفی خود کمی از پیشینه زندگی و تحصیلتان بفرمایید؟

لطفاً خودتان را برای خوانندگان سایت بیشتر معرفی کنید؟
من نسرین عباسی، متولد سال 1353، فرزند اول خانواده هستم. خانواده من فرهنگی هستند. پدرم دبیر بازنشسته آموزش‌وپرورش و مادرم خانه‌دار است. یک خواهر و یک برادر دارم که هم رشته من نیستند و در رشته‌های فنی مهندسی تحصیل و فعالیت دارند.
در مورد دوران کودکی و نوجوانی خودتان مختصری توضیح بفرمایید.

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی کند. مصاحبه دکتر صدیقه شمس، مسئول بخش بیوشیمی و آموزش دانشجویان مرکز طبی کودکان و همچنین عضو گروه پاتولوژی را در ادامه بخوانید.            
لطفاً در ابتدا خودتان را کامل برای ما معرفی بفرمایید؟

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر افسانه تهرانیان، رئیس بخش جراحی زنان بیمارستان جامع بانوان آرش و رئیس گروه مادر، نوزاد و مامائی معاونت درمان دانشگاه را در ادامه بخوانید. فرزند اول خانواده است. پدرش قاضی بود و مادرش معلم است. در رؤیاهای دوران کودکی‌اش همیشه آرزو می کرد پزشک شود.  شغل پزشکی را یک حرفه مادام‌العمر‌ می داند.

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی کند. مصاحبه دکتر لادن کاشانی رئیس بیمارستان جامع زنان آرش را در ادامه بخوانید.
دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر بتول احمدی دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت و مشاور سابق رئیس دانشگاه در امور زنان را در ادامه بخوانید.

صفحه‌ها