آزمون های روانشناسی

 اگر در تصمیم گیری موارد خیلی جزیی که دیگران به راحتی از عهده آن بر می آیند دچار مشکل می شوید، اگر در تصمیم گیری موارد خیلی جزیی که دیگران به راحتی از عهده آن بر می آیند دچار مشکل می شوید...

نتایج پژوهش جالب روان شناسی به نام برنر ( Berner) از دانشگاه کالیفرنیا نشان داده است غالباً افراد منظم میزان منضبط بودن خود را کمتر از حد معمول ارزیابی کرده و در مقابل افراد نامنظم خود را اشخاص تقریباً منظمی می دانند. با پاسخ دادن به پرسش های زیر شما می توانید بفهمید که  به واقع انسان منظمی هستید یا خیر ...

اين آزمون به شما کمک مي کند تا از ميزان انعطاف پذيري تان آگاه شويد. فایل مربوطه را دانلود نمایید و عبارات را به دقت بخوانيد و ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر يک از آنها مشخص کنيد.

 
 

شما میتوایند فرم آزمون صداقت را  دانلود کرده و تکمیل نمایید. و سپس با توجه به امتیاز خود تفسیر آزمون را مطالعه نمایید.