تاریخ انتشار :

1397

دانلود ویژه نامه ماه مبارک رمضان 1397 - قطعه ای از بهشت

قسمت اول

تاریخ انتشار :

1394
خلع سلاح همسر انتقادگر

یکی از مشکلات شایع زوجین،انتقادگری است. در تجارب بالینی بارها و بارها با زوجینی روبرو شده ام که یکی از آنها طرف مقابل را مدام زیر رگبار انتقاد می گیرد (همسر "انتقادگر").

تاریخ انتشار :

1395
سئوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

دکتر ماریل آدامز روشها، مهارت ها و ابزارهایی برای اجرای سادۀ تفکر سئوالی، در خانه یا محل کار، ارائه می دهد و به مامی آموزد چطور می توانیم با تمرکز بر یادگیری به جای قضاوت کردن، موثرتر و کارآمدتر با

صفحه‌ها