مراسم تقدیر از داوطلبان و گروههای جهادی در بحران کرونا سه شنبه 4 شهریورماه 99در تالار امام مجتمع برگزار شد.