نخستین نشست برنامه ریزی میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن