نشست مشترک دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه با اعضای هیات رئیسه و مدیران گروه های آموزشی برگزار شد