پیاده روی صبحگاهی بمناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی