تمرین افزایش شادی :‏

وجود شادی = داشتن معنا در زندگی

فعالیت های شادی بخش

1- تمرین شکرگزاری و تفکر مثبت :  5 تا از دارایی های مالی خود را یادداشت کنید . 3 چیز خوبی که الان در محیط وجود دارد . ( 3 مورد خوبی که در زندگی شما وجود دارند را مطرح کنید )

2- سرمایه گذاری روی روابط اجتماعی :  مهربانی کوچک در روابط را بیشتر کنیم .. چه موضوع هایی برای شما در ارتباط در اولویت هست ...

3- مدیریت استرس، بحران و تروما

4- زندگی در زمان حال

5- متعهد بودن به اهدافتان

6- مراقبت از جسم و روانتان 

7- لبخند زدن